Live TV
 
  1. Home
  2. Video
  3. News bulletin
  4. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश-नूपुर तलवार को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश-नूपुर तलवार को बरी किया, क्या आरुषि को मिलेगा न्याय?

 
Kurushetra: Rajesh-Nupur Talwar acquitted, will Aarushi get justice?